Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Odbrana magistarskog rada / Jelena Šoškić

08.06.2017.  Elektrotehnički fakultet

UNIVERZITET CRNE GORE
Elektrotehnički fakultet – Podgorica


O B A V J E Š T A V A

javnost da će kandidatkinja Jelena Šoškić, Spec.Sci, javno braniti magistarski rad pod nazivom: Analiza i modelovanje patch antena“,pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Ana Jovanović, ETF Podgorica, predsjednik,
2.  Prof. dr Dragan Filipović, ETF Podgorica, mentor,
3.  Prof. dr Vesna Rubežić, ETF Podgorica, član.

Odbrana će se održati dana 16. 06. 2017. godine, sa početkom u 12,00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici.