Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Odbrana magistarskog rada / Branko Džakula

24.05.2017.  Elektrotehnički fakultet

UNIVERZITET CRNE GORE
Elektrotehnički fakultet – Podgorica


O B A V J E Š T A V A

javnost da će kandidat Branko Džakula, Spec.App, javno braniti magistarski rad pod nazivom: "Životni ciklus razvoja softvera iz aspekta informacione bezbjednosti", pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Božo Krstajić, ETF Podgorica, predsjednik,
2.  Prof. dr Slobodan Đukanović, ETF Podgorica, mentor,
3.  Doc. dr Milutin Radonjić, ETF Podgorica, član.  

Odbrana će se održati dana 02. 06. 2017. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakultetau Podgorici.