Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Odbrana magistarsko rada / Ilija Derikučka

08.02.2017.  Elektrotehnički fakultet

UNIVERZITET CRNE GORE
Elektrotehnički fakultet – Podgorica


O B A V J E Š T A V A

javnost da će kandidat Ilija Derikučka, dipl.ing.el., javno braniti magistarski rad pod nazivom: "Analiza uticaja strukture potrošnje na kvalitet električne energije u distributivnim mrežama", pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Sreten Škuletić, ETF Podgorica, predsjednik,

2.  Prof. dr Jadranka Radović, ETF Podgorica, mentor,

3.  Doc. dr Zoran Miljanić, ETF Podgorica, član.  

Odbrana će se održati dana 16. 02. 2017. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakultetau Podgorici.