Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Odbrana doktorske disertacije / mr Nataša Jovović

29.08.2016.  Filološki fakultet

UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET


OBAVJEŠTENJE

 Mr Nataša Jovović javno će braniti doktorsku disertaciju Sintaksičko-stilske osobenosti romana Mihaila Lalića, pred Komisijom u sastavu:

1.  Dr Rajka Glušica, redovni profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore;

2.  Dr Zorica Radulović, redovni profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore;

3.  Dr Ismail Palić, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Javna odbrana obaviće se 5. 09. 2016. u 12 h, u svečanoj sali Fakulteta.