Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Odbrana doktorske disertacije / mr Marija Mijušković

09.11.2016.  Filološki fakultet

UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET NIKŠIĆ


OBAVJEŠTENJE

Mr Marija Mijušković javno će braniti doktorsku disertaciju Metakognitivne strategije u obradi i razumijevanju teksta, pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Draginja Jeftić, Univerzitet Crne Gore;

2.  Prof. dr Julijana Vučo, Univerzitet u Beogradu;

3.  Prof. dr Igor Lakić, Univerzitet Crne Gore.

Javna odbrana obaviće se 24.11.2016. u 17 sati, u svečanoj sali Fakulteta.