Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Vuk Vujnović

06.06.2017.  Fakultet političkih nauka

Magistarski rad, pod naslovom Savremeni trendovi razvoja javne diplomatije i njihove implikacije u Crnoj Gori, magistranta Vuka Vujnovića, izložen je u Biblioteci Fakulteta političkih nauka i Centralnoj univerzitetskoj biblioteci UCG.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka, u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Fakulteta političkih nauka i sajtu Univerziteta Crne Gore.