Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Vladana Lalatovic

09.09.2016.  Ekonomski fakultet

OBAVJEŠTENJE

STUDENT  MAGISTARSKIH STUDIJA Vladana Lalatovic
DOSIJE BROJ M 12/133
URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU

“ SITUACIONO LIDERSTVO KAO FAKTOR USPJEŠNOSTI SAVREMENIH PREDUZEÆA”
Mentor: Prof. dr Sanja Vlahovic

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 09.09. 2016. DO 23.09.2016. GODINE.

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEÆU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 09.09.2016. GODINE