Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Stanković Biljana

06.12.2016.  Fakultet političkih nauka

Magistarski rad, pod naslovom Uslovljenost i razlozi neuspjeha multikulturalizma i uloga interkulturalnog dijaloga, magistrantkinje STANKOVIĆ BILJANE, izložen je u Biblioteci Fakulteta političkih nauka i Univerzitetskoj biblioteci.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka, u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Fakulteta političkih nauka i sajtu Univerziteta Crne Gore.