Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Slađana Kavarić

02.11.2016.  Fakultet političkih nauka

STUDENTKINJA MAGISTARSKIH STUDIJA: SLAĐANA KAVARIĆ

DOSIJE BR: M14/38
URADIOLA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

Refleksi političke angažovanosti u literaturi na primjeru djela Emila Siorana

Mentor: Prof. dr ČEDOMIR ČUPIĆ 

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I BIBLIOTECI FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 26.10. 2016. DO 10.11. 2016. GODINE.

EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEĆU FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 26.10. 2016. GODINE