Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Sanja Kostić

26.01.2017.  Biotehnički fakultet

O B A V J E Š T E NJ E

Biotehnički fakultet, Podgorica – 26.01.2017.

Obavještava javnost da se Magistarski rad: „Proučavanje parametara oksidacije lipida u svježem mesu različitih rasa ovaca“ kandidata Sanje Kostić sa Izvještajem Komisije za ocjenu magistarskog rada, nalazi u Univerzitetskoj biblioteci i biblioteci Biotehničkog fakulteta.