Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Radovan Puletić

06.06.2017.  Fakultet političkih nauka

Magistarski rad, pod naslovom Uloga Savjeta ministara u Evropskoj uniji, magistranta Radovana Puletića, izložen je u Biblioteci Fakulteta političkih nauka i Centralnoj univerzitetskoj biblioteci UCG.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka, u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Fakulteta političkih nauka i sajtu Univerziteta Crne Gore.