Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Petar Sekulić

14.03.2017.  Elektrotehnički fakultet

UNIVERZITET CRNE GORE
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

O B A V J E Š T E NJ E

Magistarski rad «Primjena metode potpornih vektora u biomedicinskim aplikacijama»,kandidata Petra Sekulića, Spec.Sci,nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.