Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Perović Sanja

16.03.2017.  Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Obavještavaju se zainteresovani da se rad magistranta Perović Sanje pod nazivom “Motivi starog crnogorskog puta u putopisnoj literaturi i potencijali njegove turističke valorizacije“, nalazi u biblioteci Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i Univerzitetskoj biblioteci, na uvid javnosti od 16.03.2017.godine. 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu.