Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Nikoleta Golubović

09.06.2017.  Pravni fakultet

Magistarski rad Nikolete Golubović, pod naslovom „Državni tužilac kao subjekt krivičnog postupka“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i na njenom odjeljku Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gorte.