Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Mirjane Božović Glogovac

21.09.2016.  Elektrotehnički fakultet

UNIVERZITET CRNE GORE
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

O B A V J E Š T E NJ E

Magistarski rad «Primjena wavelet transformacije pri analizi propada napona u elektroenergetskim sistemima»,kandidata Mirjane Božović Glogovac, Spec.Sci,nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.