Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Milena Bulatović

05.06.2017.  Ekonomski fakultet

OBAVJEŠTENJE

STUDENT  MAGISTARSKIH STUDIJA MILENA BULATOVIĆ
DOSIJE BROJ M 10/46
URADILA  JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

"FINANSIJSKA ANALIZA PREDUZEĆA U FUNKCIJI UPRAVLJANJA KREDITNIM RIZIKOM U BANKARSTVU"
Mentor: Prof. dr Slobodan Lakić

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI I ODJELJKU BIBLIOTEKE EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID  JAVNOSTI 15 DANA, OD 05.06. 2017. DO 19.06. 2017. GODINE

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 05.06.2017. GODINE