Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Milena Ajković

28.10.2016.  Ekonomski fakultet

OBAVJEŠTENJE

STUDENT  MAGISTARSKIH STUDIJA MILENA AJKOVIĆ
DOSIJE BROJ M 11/58
URADIO  JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

 "INTERNI IZVORI  FINANSIRANJA PREDUZEĆA  SA OSVRTOM NA CRNU GORU"
Mentor : Prof. dr  Milan Lakićević

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 28.10. 2016. DO 11.11. 2016. GODINE

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.


PODGORICA, 28.10.2016. GODINE