Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Milan Marković

11.11.2016.  Filološki fakultet

UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET


OBAVJEŠTENJE

  Magistarski rad Milana Markovića pod nazivom De(kon)strukcija mita u Vremenu čuda Borislava Pekića izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić, 11.11.2016.