Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Marko Savić

13.01.2017.  Fakultet političkih nauka

Magistarski rad, pod naslovom Ruska geopolitika i Balkan, magistranda MARKA SAVIĆA, izložen je u Biblioteci Fakulteta političkih nauka i Univerzitetskoj biblioteci.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka, u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Fakulteta političkih nauka i sajtu Univerziteta Crne Gore.