Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Marina Krivokapić

25.10.2016.  Prirodno - matematički fakultet

O b a v j e š t e nj e

Magistarski rad “Primjena trofičkog indeksa (Trix) u procjeni kvaliteta morske vode duž crnogorske obale kandidata Marine Krivokapić, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.   

Eventualne primjedbe na magistarski rad  mogu se dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 25.10. 2016. godine.