Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Mačić Milena

31.05.2017.  Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Obavještavaju se zainteresovani da se rad magistranta Mačić Milene pod nazivom “Uticaj primjene standarda menadžmenta na bolju zaštitu voda na primjeru Bokokotorskog zaliva”” nalazi u biblioteci Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i Univerzitetskoj biblioteci, na uvid javnosti od 31.05.2017.godine. 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu.