Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Jovana Saičić

28.12.2016.  Ekonomski fakultet

OBAVJEŠTENJE

STUDENT  MAGISTARSKIH STUDIJA JOVANA SAICIC
DOSIJE BROJ M 12/85
URADILA  JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU

"FISKALNA POLITIKA U USLOVIMA KRIZE"
Mentor : Prof. dr Predrag Goranovic

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 28.12. 2016.  DO 20.01.2017. GODINE.

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEÆU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.


PODGORICA, 28.12.2016. GODINE