Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Ivana Milašević

05.07.2016.  Metalurško-tehnološki fakultet

O b a v j e š t e nj e

Magistarski rad pod radnim nazivom:

„Kinetika procesa taloženja koloidnih čestica zlata dobijenih procesom reciklaže“,  kandidata Ivane Milašević, Spec. Sci. hemijske tehnologije, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci Tehničkih fakulteta i PMF.

Eventualne primjedbe na magistarski rad treba dostaviti Vijeću Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici, u roku od 15 dana, počev od 06.07.2016. godine.


Podgorica, 05.07.2013. godine