Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Ivana Koprivica

08.05.2017.  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad na temu: ‘’Morfološke, motoričke i funkcionalne  razlike učenika osnovnih škola u zavisnosti od njihove sportske usmjerenosti’’, kandidata Ivane Koprivica, stavljen je na uvid javnosti u bibilioteci Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i Univerzitetskoj biblioteci.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u roku od 15 dana, počev od 09.05.2017.godine.