Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Ilija Derikučka

23.12.2016.  Elektrotehnički fakultet

UNIVERZITET CRNE GORE
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

O B A V J E Š T E NJ E

  Magistarski rad «Analiza uticaja strukture potrošnje na kvalitet električne energije u distributivnim mrežama»,kandidata Ilije Derikučke, dipl.ing.el.,nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.