Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Draženka Simović

10.02.2017.  Fakultet političkih nauka

Magistarski rad, pod naslovom Razvoj ljudskih resursa u okviru IPA-a u Crnoj Gori, magistrantkinje DRAŽENKE SIMOVIĆ, izložen je u Biblioteci Fakulteta političkih nauka i Centralnoj univerzitetskoj biblioteci.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka, u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Fakulteta političkih nauka i sajtu Univerziteta Crne Gore.