Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Dragana Marković

10.02.2017.  Fakultet političkih nauka

Magistarski rad, pod naslovom Američko-kineski odnosi u XXI vijeku: uloga globalnih partnera ili rivala, magistrantkinje Dragane Marković, izložen je u Biblioteci Fakulteta političkih nauka i Centralnoj univerzitetskoj biblioteci..

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka, u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Fakulteta političkih nauka i sajtu Univerziteta Crne Gore.