Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Branko Lutovc

08.09.2016.  Arhitektonski fakultet

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET

Magistarski rad kandidata Branka Lutovca, spec.sci.arh., pod nazivomUTICAJ KONTEKSTA NA KONCEPT HOTELSKIH OBJEKATA NA SJEVERU CRNE GORE”,kandidatadat je na uvid javnosti u biblioteci Arhitektonskog fakulteta i Univerzitetskoj biblioteci.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Arhitektonskog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 08.09.2016. godine.