Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Branko Džakula

11.04.2017.  Elektrotehnički fakultet

UNIVERZITET CRNE GORE
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA


O B A V J E Š T E NJ E

Magistarski rad «Životni ciklus razvoja softvera iz aspekta informacione bezbjednosti»,kandidata Branka Džakule, Spec.App,nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.