Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Boško Iković

27.12.2016.  Istorijski institut UCG

UNIVERZITET CRNE GORE
ISTORIJSKI INSTITUT – PODGORICA

O B A V J E Š T E NJ E

Magistarski rad «Arheološki lokaliteti na teritoriji opštine Danilovgrad od praistorije do poznog srednjeg vijeka», kandidata BOŠKA IKOVIĆA, nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.