Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Almedina Vukić

13.01.2017.  Fakultet političkih nauka

Magistarski rad, pod naslovom Nacionalno pitanje Škotske – porijeklo, ideja i međunarodni značaj, magistrantkinje ALMEDINE VUKIĆ, izložen je u Biblioteci Fakulteta političkih nauka i Univerzitetskoj biblioteci.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka, u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Fakulteta političkih nauka i sajtu Univerziteta Crne Gore.